مدرسان

تعداد مدرسان: 315 تعداد دوره های ارائه شده: 734
تصویر برای مدرس علی صالح آبادی
علی صالح آبادی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، رئیس کل بانک مرکزی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس غلامرضا مصباحی مقدم
غلامرضا مصباحی مقدم

دکتري فقه از حوزه علميه قم، موسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سید علی حسينی
سید علی حسينی

دکتری حسابداری از دانشکده مديريت تهران، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مجید عشقی
مجید عشقی

دکتری مدیریت مالی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسين قضاوی
حسين قضاوی

دکتری مديريت استراتژيک از دانشگاه عالی دفاع، عضو هیئت مدیره بانک سامان

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی سعیدی
علی سعیدی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ابوذر سروش
ابوذر سروش

دکتری مديريت مالی از دانشگاه تهران، معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس غلامعلی میرزایی منفرد
غلامعلی میرزایی منفرد

دکتري حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه قم، دبیر سابق هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 6
تصویر برای مدرس علی حبیب‌نیا
علی حبیب‌نیا

دکتری آمار و اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)، استاد اقتصاد داده‌های بزرگ در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا

تعداد دوره های ارائه شده : 12
تصویر برای مدرس محمود گودرزی
محمود گودرزی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس محمود حسنلو
محمود حسنلو

مدیر سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس میثم فدایی واحد
میثم فدایی واحد

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس حسین عبده تبریزی
حسین عبده تبریزی

دکتری امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستر، عضو سابق شورای عالی بورس

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس علی صحرائی
علی صحرائی

دکتری حرفه‌ای عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری (DBA)، مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد باغستانی
محمد باغستانی

دکتری مدیریت مالی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی حسنی
علی حسنی

MBA بازار سرمایه، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت سمات سامانه بازار سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس  احمد پویانفر
احمد پویانفر

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تعداد دوره های ارائه شده : 9
تصویر برای مدرس محمد رحمتی
محمد رحمتی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی علم و صنعت، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حامد سنجری
حامد سنجری

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (سازمان بورس) 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد مرفوع
محمد مرفوع

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، نائب رئيس هیئت مدیره مرکز مالی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 7
تصویر برای مدرس مهدی فرازمند
مهدی فرازمند

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری فایتنک

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس رضا کیانی
رضا کیانی

رئیس هیئت مدیره مرکز مالی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس غلامرضا ابوترابی
غلامرضا ابوترابی

نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهرداد بحرینی
مهرداد بحرینی

مدير فني و عضو هيئت مديره شركت پيشگامان فناوري اطلاعات 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمودرضا خواجه نصیری
محمودرضا خواجه نصیری

دكتری مهندسی مالی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محسن خدابخش
محسن خدابخش

دکتری حقوق مالی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مجید پیره
مجید پیره

 دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس سید مرتضی شهیدی
سید مرتضی شهیدی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه دولتی قم، مدیر سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مجید امروی
مجید امروی

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر مشاوره سرمایه گذاری خدمات مالی نهایت نگر

تعداد دوره های ارائه شده : 13
تصویر برای مدرس رضا غلامعلی پور
رضا غلامعلی پور

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس سعید اسلامی بیدگلی
سعید اسلامی بیدگلی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدرک CFA Level III، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس سید آتین نراقی
سید آتین نراقی

کارشناسی ارشد MBA مالی از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدرک CFA Level III

تعداد دوره های ارائه شده : 10
تصویر برای مدرس علیرضا ناصرپور
علیرضا ناصرپور

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس محسن انصاری مهیاری
محسن انصاری مهیاری

سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس غدیر مهدوی کلیشمی
غدیر مهدوی کلیشمی

دکتری اقتصاد بیمه از دانشگاه کوبه ژاپن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امیررضا شفاعت
امیررضا شفاعت

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارنده مدرک CFA Level II، دارنده مدرک CAIA Level Ia

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس عباس گمار
عباس گمار

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دارنده مدرک CFA Level II

تعداد دوره های ارائه شده : 11
تصویر برای مدرس محمدحسین عسگری
محمدحسین عسگری

دانشجو دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، معاون سابق توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 7
تصویر برای مدرس مهدی دلبری
مهدی دلبری

مدیر عامل سبد‌گردان هیوا

تعداد دوره های ارائه شده : 9
تصویر برای مدرس امیرمهدی میرشاه‌ولد
امیرمهدی میرشاه‌ولد

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد ارزشگذاری در شرکت مشاوره سرمایه گذاری کاریزما  

تعداد دوره های ارائه شده : 13
تصویر برای مدرس مهدی سوری
مهدی سوری

کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مدیر توسعه بازار کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی

تعداد دوره های ارائه شده : 9
تصویر برای مدرس روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتری مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا

تعداد دوره های ارائه شده : 23
تصویر برای مدرس امیرحسین محرری
امیرحسین محرری

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه مالایا، دارنده مدرک CFA(Charterholder)، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌ گذاری کاریزما

تعداد دوره های ارائه شده : 11
تصویر برای مدرس محسن یاوری
محسن یاوری

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه تربیت مدرس، دارنده مدرک CFA Level III

تعداد دوره های ارائه شده : 14
تصویر برای مدرس محمدامین قهرمانی
محمدامین قهرمانی

سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ندا بشیری
ندا بشیری

دکتری مدیریت بازرگانی، معاون توسعه کسب و کار شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس مجید حصاری
مجید حصاری

مدرس حرفه‌ای بازارسرمایه، عضواسبق کمیته سرمایه‌گذاری کارگزاری کارآمد و کرمان خودرو

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس جواد فلاح
جواد فلاح

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدير مطالعات اقتصادی و سنجش ريسک شركت بورس كالای ايران

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس حسین طائب
حسین طائب

مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تحلیلگر و معامله‌گر بازار سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمود آل‌حبیب
محمود آل‌حبیب

دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران _ IICA

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس محمدابراهیم سماوی
محمدابراهیم سماوی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

تعداد دوره های ارائه شده : 15
تصویر برای مدرس علی صادق‌پور
علی صادق‌پور

کارشناسی مدیریت بیمه دانشکده بیمه اکو از دانشگاه علامه طباطبایی تحلیلگر، شرکت سبدگردان کاریزما

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدحسین کیانی
محمدحسین کیانی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تهران، دارنده مدرک CFA Level I

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علی گلبازخانی پور
علی گلبازخانی پور

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران تحلیلگر ارشد گروه مالی ساتا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مسعود علیزاده
مسعود علیزاده

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر مرکز آموزش کارگزاری فارابی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسین کرمی
حسین کرمی

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدرک CFA(Charterholder)، دارنده مدرک FRM

تعداد دوره های ارائه شده : 13
تصویر برای مدرس محمدعلی رستگار
محمدعلی رستگار

دکتری مهندسی مالی و اقتصادی از دانشگاه جنوا ایتالیا، مشاور و عضو کمیته عالی ریسک بانک ملت

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس سجاد موحد
سجاد موحد

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، مدیرعامل مرکز مالی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس سید محمد باقرآبادی
سید محمد باقرآبادی

دکتری حسابداری، دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علیرضا صادقی
علیرضا صادقی

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوست(هلدینگ شرکتهای گروه توسن)

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس سعید جمشیدی فرد
سعید جمشیدی فرد

رییس شورای جامعه حسابداران رسمی ایران دکتری حسابداری

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس سلمان یزدانی
سلمان یزدانی

دانشجوی دکتری ریاضیات کاربردی با گرایش مالی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تحلیلگر و مدرس رسمی بورس در کارگزاری آگاه تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس سید علی مدنی زاده
سید علی مدنی زاده

دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس اردوان یزدی
اردوان یزدی

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني از دانشگاه شهيد بهشتي، دارنده مدرک CFA Level II

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس مصطفی جدیدی
مصطفی جدیدی

کارشناس ارشد تحلیل داده، مدیریت صنعتی از سازمان مدیریت صنعتی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد بختیار نصرآبادی
محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ مالی توسعه توکا فولاد

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس جفری هوک
جفری هوک

استاد ارشد دانشکده کسب و کار دانشگاه جان هاپکینز

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حمیدرضا آرین
حمیدرضا آرین

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه تورنتو کانادا، مشاور ارشد مالی در موسسه تحلیلگران نخبه مالی (CFA) آمریکا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی گرایش اقتصاد سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی، تحلیلگر بازارهای مالی

تعداد دوره های ارائه شده : 19
تصویر برای مدرس الهه ظفری
الهه ظفری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس ارشد تحلیل و سرمایه‌گذاری در تامین سرمایه بانک ملت

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس قاسم کریمی
قاسم کریمی

MBA از دانشگاه صنعتی شریف، هم بنیان‌گذار گروه مالی پرواز

تعداد دوره های ارائه شده : 10
تصویر برای مدرس علیرضا محمدی زیوه
علیرضا محمدی زیوه

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امیرعباس صاحبقرانی
امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

تعداد دوره های ارائه شده : 9
تصویر برای مدرس میلاد خوش زبان
میلاد خوش زبان

کارشناس نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهرداد حیرانی
مهرداد حیرانی

کارشناس کنترل و ارزیابی ریسک معاملات بازار انرژی شرکت Brookfield Renewable U.S

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس هادی شریف زاده
هادی شریف زاده

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه اصفهان، رئیس حسابداری کارگزاری بانک تجارت

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس حمید اسدی
حمید اسدی

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه و دوره‌های MBA بازار سرمایه 

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس پیام صالحی
پیام صالحی

کارشناسی ارشد مديريت مالی از دانشگاه تهران، تحلیلگر و معامله‌گر ارزی در اداره بین الملل بانک مرکزی

تعداد دوره های ارائه شده : 25
تصویر برای مدرس بهنام محسنی
بهنام محسنی

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس تیمور رحمانی
تیمور رحمانی

دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مریم دباغی
مریم دباغی

كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران پردیس البرز، کارشناس مسئول پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 7
تصویر برای مدرس یاسر نجفی
یاسر نجفی

کارشناس امور ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس رضا غفوری
رضا غفوری

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار نقد شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علي قاسم نژاد
علي قاسم نژاد

DBA مهندسی مالی، عضو هيئت مديره سبدگردان مانی 

تعداد دوره های ارائه شده : 6
تصویر برای مدرس مژگان نوروزی
مژگان نوروزی

کارشناس توسعه فرهنگ سرمایه گذاری شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سپهر حسن خان پور
سپهر حسن خان پور

کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تخصصی بازار سرمایه 

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس وحید قلی‌یار فرکوش
وحید قلی‌یار فرکوش

رئیس اداره بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسن فرج زاده دهکردی
حسن فرج زاده دهکردی

معاونت اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سید فرهنگ حسینی
سید فرهنگ حسینی

 دکتری مدیریت مالی گرایش بیمه از دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر 

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس بابک زمانی
بابک زمانی

كارشناسی حسابداری از دانشگاه شيراز، مدير مالی صندوق‌های سرمايه گذاری در كارگزاری بانک دی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس فاضل باغبان
فاضل باغبان

دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، دارنده مدرک CFA Level II

تعداد دوره های ارائه شده : 7
تصویر برای مدرس اولیسا پرپچکو
اولیسا پرپچکو

عضو هیئت اروپایی شورای استانداردهای ارزش گذاری بین المللی (IVSC)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس شعیب رضایی
شعیب رضایی

 کارشناس مسئول ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس نسیبه شبیری
نسیبه شبیری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدرک CFA Level III

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس رسول خوانساری
رسول خوانساری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، معاون گروه بازارهای مالی در پژوهشکده پولی و بانکی

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس فرهاد مرسلی
فرهاد مرسلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

تعداد دوره های ارائه شده : 8
تصویر برای مدرس مریم سادات اعتماد
مریم سادات اعتماد

کارشناسی ارشد اقتصاد، مدیر سرمایه گذاری در کارگزاری پارسیان

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس مرجان فتاحی
مرجان فتاحی

دكتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ثآرا سادات میران
ثآرا سادات میران

MBA از دانشگاه خوارزمي، مدیر معاملات برخط در کارگزاری خوارزمی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسین سوهانی
حسین سوهانی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سحر فرهمندی
سحر فرهمندی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه الزهرا(س)، مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری در تامین سرمایه کاردان

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محمد صالحی فر
محمد صالحی فر

دکتری تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس احمد غفارزاده
احمد غفارزاده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، عضو و رئیس هیئت اول مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس دیسیلوا دیمیتروا
دیسیلوا دیمیتروا

کارشناس کارآفرینی اجتماعی در پروژه های اروپا  

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس احسان مرادی
احسان مرادی

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس عطا محمدیان
عطا محمدیان

تحلیلگر سهام، کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه صنعتی شریف

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حامد مددی
حامد مددی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، بیان‌گذار شرکت اکوفایننس

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی قدمی
علی قدمی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، دستیار معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس سعید باجلان
سعید باجلان

متخصص بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس فرانک جواهردشتی
فرانک جواهردشتی

دكتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه صنایع و معادن شیراز، مدرس دانشگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علی نوروزی
علی نوروزی

مدیر عامل شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس مونا سادات کابلی
مونا سادات کابلی

دكتری تخصصی حسابداری  مدیرعامل شرکت کارگزاری فارابی

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس اسماعیل غلامی
اسماعیل غلامی

کارشناس رسمی دادگستری، ارزشیاب

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس روح انگیز شکوهی فرد
روح انگیز شکوهی فرد

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیر سبدهای اختصاصی در تامین سرمایه تمدن 

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سارا کماسی
سارا کماسی

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیر معاملات اوراق بهادار در کارگزاری بانک مسکن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سیما کیانی
سیما کیانی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدیر مالی کارگزاری پیشگامان بهپرور

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد عندلیب
محمد عندلیب

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس مشاور مالی و سرمایه گذاری بانکها و نهادهای مالی مدرس دانشگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس میثم زارع زاده
میثم زارع زاده

سرپرست مدیریت ابزارهای مالی شرکت فرابورس ایران کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه امیرکبیر

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس طاهر سلیمان
طاهر سلیمان

پروفسور دانشکده بازرگانی دانشگاه اوتاگو

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس عباس آشتیانی
عباس آشتیانی

مدیر عامل انجمن فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین ایران)

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس علی بابک‌نیا
علی بابک‌نیا

رییس کارگروه استخراج فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین ایران)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد خدادادی
محمد خدادادی

مجری تامین برق رمزارزها در شرکت توانير

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس علیرضا نداف
علیرضا نداف

کارشناس پژوهشگر حقوقی و مسئول تنقیح در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مرتضی کاظم پور
مرتضی کاظم پور

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران، مدیر شعبه کارگزاری بانک مسکن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهسا طهماسبی آشتيانی
مهسا طهماسبی آشتيانی

كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)، مدیر مالی و اداری در صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ادریس فیض بخش
ادریس فیض بخش

مدیر توسعه بازار شرکت نفت و گاز ماتریکس عمان

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی رحمانی
علی رحمانی

دکتری حسابداری از دانشگاه طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سامان چراغی
سامان چراغی

مدرس حرفه‌ای و بنیان‌گذار اکسل پدیا (excelpedia.net)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهدی افضلیان
مهدی افضلیان

مدیر آموزش و توسعه کارگزاری آگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس کمیل رودی
کمیل رودی

دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی آکادمی هوش مالی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سپیده رستمی‌نیا
سپیده رستمی‌نیا

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)، رئیس اداره بازار مشتقات شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 6
تصویر برای مدرس زهرا کهن‌دل
زهرا کهن‌دل

دکتری تخصصی حسابداری، کارشناس مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس فرید تندنویس
فرید تندنویس

دکتری مالی از دانشگاه تهران، مشاور مالی و سرمایه گذاری

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس جی کوب گینتلبرگ
جی کوب گینتلبرگ

مدیر بخش اقتصاد و تحلیل ریسک در نهاد بانکداری اروپا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدرضا معادی‌خواه
محمدرضا معادی‌خواه

مشاور دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محسن مهدی‌ نسب
محسن مهدی‌ نسب

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیرت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، معاون خدمات مالی در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس رضا خادمی
رضا خادمی

کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران، عضو اسبق هیئت مدیره شرکت سبدگردان سینا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس کرشا کامپبل
کرشا کامپبل

منتور شرکت ها و جریان نقدی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محسن قاسمیان
محسن قاسمیان

تحلیلگر و استراتژیست بازار سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مسعود کرم نیا
مسعود کرم نیا

كارشناسی ارشد MBA از مركز مدیریت صنعتی ایران، مدیر نظارت و کنترل داخلی و تحلیلگر تکنیکال در کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امیرحسین شماعی زاده
امیرحسین شماعی زاده

دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علی صادقین
علی صادقین

دکتری اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبایی، مشاور مالی اسبق کارگزاری صنعت و معدن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس میلاد رحمانیانی
میلاد رحمانیانی

دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، دارنده مدرک CFA Level III، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در تامین سرمایه امید

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی اکبر ایرانشاهی
علی اکبر ایرانشاهی

رییس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار  دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس رضا نوحی
رضا نوحی

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار  کارشناسي ارشد مدیریت مالی

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مجتبی سلطانی
مجتبی سلطانی

کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت بورسار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد مشاری
محمد مشاری

دکتری مدیریت مالی، عضو هیئت مدیرهمدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مصطفی رهنما
مصطفی رهنما

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس ارشد اداره مدلسازی و توسعه روش‌های نظارتی

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس مهسا رادفر
مهسا رادفر

دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه تهران، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مرتضی کلهری
مرتضی کلهری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شریف، کارشناس ارشد مالی در گروه مالی کارگزاری آگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حامد همتی
حامد همتی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس آرمان احمدی‌پور
آرمان احمدی‌پور

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه اصفهان، مدیر پرتفوی سرمایه‌گذاری در هلدینگ دارویی تامین

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی پروين
علی پروين

كارشناسي ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدير تحليل در كارگزاری پارس ايده بنيان

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس هوشنگ نجاتی
هوشنگ نجاتی

کارشناسی ارشد حسابداری

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس هادی حیدری
هادی حیدری

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس پولی و بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس مهدی برآسود
مهدی برآسود

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت عصر شبکه پایا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس احمدرضا فتوت
احمدرضا فتوت

دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی، موسس و مدیرعامل مرکز روانشناختی کاریزما

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سیدمحمدجواد میرطاهر
سیدمحمدجواد میرطاهر

دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس استیون ون ویک
استیون ون ویک

مدیر عامل شرکت ارزش گذاری DVCI هلند

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهدی احراری
مهدی احراری

دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر آموزش، پژوهش و توسعه در بیمه دانا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس شهاب موسوی
شهاب موسوی

دکتری مدیریت کسب و کار، مدیرعامل شرکت آسا سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمود بهرامی
محمود بهرامی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، معاون مدیر امور مالی در بیمه دانا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدحسین نیاتی
محمدحسین نیاتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس میترا فرخپور
میترا فرخپور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، رئیس واحد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سپه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سروش سالم
سروش سالم

مهندسي مكانيک از دانشگاه گيلان، عضو هيئت مديره شركت توسعه انرژی شمال و جنوب

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حبیب قراگوزلو
حبیب قراگوزلو

دکتری مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت بازار برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ایمان قهاری
ایمان قهاری

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه شهید رجایی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی پاک

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسام سرفرازیان
حسام سرفرازیان

دکتری DBA بازار سرمایه اسلامی از انجمن مالی اسلامی ایران، نایب رئیس هیئت مدیره در شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس محمد جلیلی
محمد جلیلی

دکتری مدیریت بازرگانی، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ولی‌الله جعفری
ولی‌الله جعفری

 رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد جمور
محمد جمور

دانشجوی دکتری اقتصاد پول و بانک از دانشگاه صنعتی شریف، کسب رتبه پنجم در المپیاد دانشجویی اقتصاد، مدرس دانشگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علیرضا چیت‌سازیان
علیرضا چیت‌سازیان

دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی دانشگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد شهسوارزاده
محمد شهسوارزاده

دانشجو دکتری حسابداری، مدیر عملیات صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در تامین سرمایه تمدن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسین آقایی میبدی
حسین آقایی میبدی

دكتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، كارشناس نظارت بر بازار فرابورس ايران

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علیرضا خلیلی
علیرضا خلیلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، عضوهیئت پذیرش فرابورس ایران 

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس علی سنگینیان
علی سنگینیان

دکتری مدیریت اجرایی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مهدی یاربد
مهدی یاربد

دانشجوی دکتری مالی-بانکداری از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس اداره نهادهای مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محسن عالیخانی
محسن عالیخانی

كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل شرکت پارس سرام

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس ولی‌الله آینه نگینی
ولی‌الله آینه نگینی

كارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه صنعت نفت، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس انرژی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس مسلم پیمانی
مسلم پیمانی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس فریده سعادتی
فریده سعادتی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، سرپرست اداره عملیات بازار مشتقه بورس انرژی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس مهدی فرازمند
مهدی فرازمند

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فایتنک

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سید‌ محمد حسینی
سید‌ محمد حسینی

دانشجو دکتری حقوق خصوصی، مدیر حقوقی بورس اوراق بهادار تهران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سید محمدرضا حسینی
سید محمدرضا حسینی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق(ع)، وکیل پایه یک دادگستری

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سید محمد امین‌زاده
سید محمد امین‌زاده

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس مسئول مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علیرضا ترابی
علیرضا ترابی

کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ساجد حاتمی
ساجد حاتمی

کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه علوم قضایی تهران، کارشناس مسئول مديريت پيگيری تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد جوانمردی
محمد جوانمردی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع)، مسئول سابق دايره ضابطين سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهدی محمودی
مهدی محمودی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، مسئول نظارت بر شرکت‌های بانکی و شرکت‌های تامین سرمایه در سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محسن اسکندری‌نیا
محسن اسکندری‌نیا

کارشناسی حسابداری از موسسه آموزش عالی و پژوهش صنایع ایران، مدیرعامل گروه مالی نوآفرین رامان

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس شیرین افضلی‌نیا
شیرین افضلی‌نیا

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس تامین مالی هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس الیاس موسایی
الیاس موسایی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تهران، کارشناس مسوول برنامه ریزی راهبردی و امور شرکت‌ها در تامين سرمایه تمدن رییس اداره نوآوری و توسعه محصول تامین سرمایه کاردان

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس حسین تملکی
حسین تملکی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس پیروز یوسف‌پور
پیروز یوسف‌پور

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارنده مدرک FRM، مدیر ریسک شرکت بناگستر کرانه

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس محمدمهدی سماواتی
محمدمهدی سماواتی

دکتری حقوق مالی از دانشگاه تهران، دارنده مدرک CFA Level II، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه فاینوست

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس بهراد بهاری
بهراد بهاری

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدرک CFA Level III، مدیر سبد سرمایه‌گذاری

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس جلال سیف‌الدینی
جلال سیف‌الدینی

دکتری مدیریت مالی، دارنده مدرک CFA(Charterholder)، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس فرشته آهنگری
فرشته آهنگری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم، کارشناس تحلیل بانک صنعت و معدن

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس سمیرا سلیمانی
سمیرا سلیمانی

کارشناسی ارشد مالی از دانشگاه تهران، معامله گر در کارگزاری بانک ملت

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محمدحسین صدرایی
محمدحسین صدرایی

دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس رضا میرزاخانی
رضا میرزاخانی

دکتری فقه و حقوق اقتصادی، کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سید محمدتقی  پورمقیم
سید محمدتقی پورمقیم

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، مدیر سرمایه گذاری صندوق ثروت آفرین تمدن

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس علی اسداللهی فام
علی اسداللهی فام

دکتری مدیریت مالی، عضو گروه تحقیقات بازار شرکت سایپا

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مهدی عبادی
مهدی عبادی

MBA گرایش مدیریت مالی از دانشگاه MMU مالزی، رئیس اداره اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس پیام مرادآبادی
پیام مرادآبادی

برنامه نویس پردازشی و هوش مصنوعی، مدرس حوزه متاورس

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس رضوان عبداللهی
رضوان عبداللهی

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه شریف، تحلیلگر ارشد ریسک محاسباتی بانک خاورمیانه

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدرضا ذاکر
محمدرضا ذاکر

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه شهید بهشتی، ارزیابی و امکان سنجی پروژه‌های متعدد اقتصادی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهدی تمیزی‌فر
مهدی تمیزی‌فر

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران، هم‌بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نوآفرینی روشا

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محمدرضا سیمیاری
محمدرضا سیمیاری

دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و پژوهشگر مالی و مالی اسلامی

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس حسن بان
حسن بان

دکتری مدیریت بانکداری از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران، مشاور مالی شرکت‌ها و هلدینگ‌های مختلف

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مهرداد چوبداری
مهرداد چوبداری

دانشجوی دکتری مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر سرمایه‌گذاری در هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام آفرین تک

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علیرضا کیان
علیرضا کیان

رئیس هیئت مدیره سبدگردان داریوش

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس محمد حسین‌پور
محمد حسین‌پور

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس امیر ابراهیم‌ زاده
امیر ابراهیم‌ زاده

دانشجوی دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر برد خدمات مدیریت و حسابرسی داخلی موسسه ارقام نگر آریا(حسابداران رسمی)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس بهمن صالحی
بهمن صالحی

کارشناسی ارشد مالی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدرک CFA Level II، دارنده مدرک FRM

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سیدکاظم چاوشی
سیدکاظم چاوشی

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر امور مالی بانک ملت

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علیرضا رشیدی
علیرضا رشیدی

کارشناس مسئول توسعه فناوری‌های نوین شرکت سمات 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس پویا قلی زاده
پویا قلی زاده

کارشناسی مهندسی شیمی، دارنده مدرک FRM Level II، کاندیدای سطح اول مدرک تحلیلگری خبره مالی(CFA)

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهدی رضایتی
مهدی رضایتی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه اصفهان، مدیرعامل شرکت سبدگردان ثروت پویا

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علی اسکینی
علی اسکینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهرکرد، کارشناس ارشد تحلیل در کارگزاری بانک صنعت و معدن

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس سیاوش محمدپور
سیاوش محمدپور

دکتری علوم اقتصادی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس حسین ساعی‌نیک
حسین ساعی‌نیک

دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل شرکت تحلیل اندیش امین پایا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسنا خاکزاد
حسنا خاکزاد

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس و هم‌ بنیان‌گذار اکسل پدیا

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس نیر داوری
نیر داوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه تهران، کارشناس مسئول مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس زهرا میرزایی
زهرا میرزایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی از دانشگاه اصفهان، رئیس اداره نظارت و دیدبان بازار در شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محسن اشعری‌زاد
محسن اشعری‌زاد

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس مسئول نظارت بازار در شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس مصطفی زنگی‌آبادی
مصطفی زنگی‌آبادی

دکتری حسابداری از دانشگاه فردوسی، رئیس اداره بازرسی و امور اعضا در شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سارا سادات اخلاقی
سارا سادات اخلاقی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)، مدیر سابق پذیرش در شرکت فرابورس ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سارا زرگر
سارا زرگر

کارشناسی ارشد MBA گرایش بازار سرمایه، مدیر مالی حسابداری صندوق سرمایه‌گذاری در شرکت سبدگردان سرآمد بازار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مه‌رخ نیکو
مه‌رخ نیکو

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، معاون ریسک بانک خاورمیانه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سعید مینایی
سعید مینایی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه خاتم، مدیر حسابرسی موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدجواد فرهنگ
محمدجواد فرهنگ

 دانشجوی دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس دانشگاه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محمدرضا فرحی
محمدرضا فرحی

دکتری اقتصاد و فاینانس از دانشگاه Pompeo Fabra اسپانیا، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت بیمه بازار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد امینی میلانی
محمد امینی میلانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه پیام نور، مدیر سرمایه گذاری صندوق جسورانه پارتیان

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدمهدی عشریه
محمدمهدی عشریه

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، مدیر سرمایه گذاری در شرکت تحلیل سرمایه اروین

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس علیرضا توکلی‌کاشی
علیرضا توکلی‌کاشی

معاونت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محسن رضایی صدرآبادی
محسن رضایی صدرآبادی

 دکتری معارف اسلامی و علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق(ع)، مشاور معاونت راهبردی همراه اول و عضو کمیته راهبرد محتوایی معاونت

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مرتضی مختاری
مرتضی مختاری

دکتری مدیریت کسب‌وکار(DBA) از دانشگاه تبریز، رئیس کمیته دیجیتال مارکتینگ انجمن علمی بازاریابی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مسعود جمالی
مسعود جمالی

DBA مدیریت بازرگانی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت طناب نقش جهان سپاهان

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس الهام زینالی
الهام زینالی

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس گروه توسعه محصول در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس قاسم فدایی
قاسم فدایی

کارشناسی ارشد مالی، صادرکننده و فعال بازار جهانی پت

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مجید حبیب الهی
مجید حبیب الهی

دکتری مهندسی پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس زينب فلاح تفتی
زينب فلاح تفتی

دکتری حقوق خصوصي از دانشگاه مازندران، مسئول گروه مشاوران حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس آيدين داريان
آيدين داريان

كارشناسي ارشد MBA از دانشگاه خوارزمي، مديرعامل شركت محتوا كلاب

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسين وجدانی
حسين وجدانی

كارشناسي حقوق از دانشگاه تهران، نویسنده تبلیغات و استراتژیست محتوا در شركت اتيچر

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امیرحسین ثقه الاسلامی
امیرحسین ثقه الاسلامی

مهندسي كامپيوتر از دانشگاه آزاد اسلامي، مدیر تولید محتوا در شرکت اینوتک 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمدمهدی محرابی
محمدمهدی محرابی

كارشناسي ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد قم، مدیر مرکز مالی و بازرگانی تجارت نوین

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس جواد جهرمی
جواد جهرمی

دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسين وظيفه دوست
حسين وظيفه دوست

دكتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس فريدون رهنمای رودپشتی
فريدون رهنمای رودپشتی

دكتری مدیریت مالی و حسابداری، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محسن مرادی
محسن مرادی

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو كارگروه اقتصادی و مالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مسعود کرامتی
مسعود کرامتی

دکتری مديريت کارآفرینی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس متخصص معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سید میثم میرهاشمی
سید میثم میرهاشمی

دکتری مديريت کارآفرینی از دانشگاه تهران، مدير اجرايی كلينيک بين المللي و فوق تخصصی ياس 

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس سهيل اردهالی
سهيل اردهالی

كارشناسي اقتصاد نظری از دانشگاه تهران، مشاور و تحلیلگر شرکت کارگزاری آتیه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محمد واحدی
محمد واحدی

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي از دانشگاه تهران، كارشناس ارشد بورس كالا در كارگزاری مبين سرمايه 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امین حبیب زاده
امین حبیب زاده

دکتری علوم اقتصادی، مدیر نمایندگی مرکز مالی ایران در استان آذربایجان شرقی

تعداد دوره های ارائه شده : 8
تصویر برای مدرس علی مهدیلو
علی مهدیلو

دکتری تخصصی رشته اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه سراسری تبریز، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

تعداد دوره های ارائه شده : 4
تصویر برای مدرس وحید واشقانی
وحید واشقانی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی، وکیل و مشاوره حقوقی 

تعداد دوره های ارائه شده : 6
تصویر برای مدرس فخرالدین زاوه
فخرالدین زاوه

دکتری اقتصاد از دانشگاه اتونوما دی بارسلونا، سرپرست بخش مالی و اقتصاد مسکن در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد رحمانی
محمد رحمانی

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران، معامله گر ارزی اتاق معاملات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس پیمان حدادی
پیمان حدادی

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس مصطفی باقری
مصطفی باقری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی در خزانه داری کل کشور

تعداد دوره های ارائه شده : 5
تصویر برای مدرس رحمان آراسته
رحمان آراسته

دانشجوی دکتری رشته مالی، سرپرست مدیریت توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالای ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس نوید اختری زاده
نوید اختری زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی، تحلیلگر و مدیر آموزش در کارگزاری بانک دی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حمیدرضا رضایی
حمیدرضا رضایی

دکتری حسابداری از دانشگاه فردوسی، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان اقتصاد مانا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس علی نقوی
علی نقوی

مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسین قشمی
حسین قشمی

سرپرست مدیریت سیستم‌ها و پرداخت شرکت سمات 

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس روح الله میرجلیلی
روح الله میرجلیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس ارشد حساب مشتریان کارگزاری مفید

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امین شاهرضا
امین شاهرضا

کارشناسی ارشد حسابداری، رئیس حسابداری و امور مجامع شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس داود منظور
داود منظور

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، قائم مقام سابق شرکت توانیر

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس پوریا خاوری
پوریا خاوری

مدیر مجامع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محمدرضا قاسمی
محمدرضا قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر تحلیل در کارگزاری مبین سرمایه

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محسن طرزطلب
محسن طرزطلب

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس ابراهیم خوش گفتار
ابراهیم خوش گفتار

نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق بخش خصوصی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سمیه محمدی
سمیه محمدی

MBA بازار سرمایه، کارشناس مسئول توسعه فناوری‌های نوین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس حمیدرضا صالحی
حمیدرضا صالحی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس عیسی حسین پناه
عیسی حسین پناه

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد جعفری اناری
محمد جعفری اناری

مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

تعداد دوره های ارائه شده : 3
تصویر برای مدرس آرش جالبی
آرش جالبی

معاون اقتصادی هلدينگ برق و انرژی صبا

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امیرعباس امامی
امیرعباس امامی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حامد اصل روستا
حامد اصل روستا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سید مرتضی حسینی
سید مرتضی حسینی

مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس عقیل آرین نژاد
عقیل آرین نژاد

مدیرعامل شرکت پخش البرز

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس سید محسن شمس
سید محسن شمس

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسبق پتروشیمی غدیر

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس رضا مشهدی زاده
رضا مشهدی زاده

معاون مالی و اقتصادی هلدینگ زر ماکارون

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس محسن پورکیانی
محسن پورکیانی

مدیرعامل شرکت بیمه البرز

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس امین ابراهیمی
امین ابراهیمی

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس احمد درخشنده
احمد درخشنده

مدیرعامل اسبق بانک شهر

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس هادی جمشیدی
هادی جمشیدی

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه شریف، بنیان‌گذار استارتاپ Xtrader

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مسعود میرزاخانی
مسعود میرزاخانی

کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه نویس سرور SQL به مدت بیش از 10 سال در نهادهای متعدد

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسن صادقی
حسن صادقی

دانشجوی دکتری بانکداری و مالی دانشگاه زوریخ سوئیس، بنیان‌گذار و مدیرعامل Rhodium Capital

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمود زرگر
محمود زرگر

دکتری مدیریت، دبیرکل شورای آسیا اقیانوسیه تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیک

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس رضا گرزین
رضا گرزین

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت از موسسه آموزش و پژوهش‌های و مدیریت برنامه ریزی، کارشناس رسمی رشته امور گمرکی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مینا علاوش شوشتری
مینا علاوش شوشتری

ارشد MBA از دانشگاه مالتی مدیا مالزی، مدرس دانشگاه و موسسات عالی کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس کریم رسولی
کریم رسولی

دکتری علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه و موسسات عالی کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سعید دستمردی
سعید دستمردی

دانشجوی دکتری مدیریت، مدرس رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس اسماعیل محققی
اسماعیل محققی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات از دانشگاه تهران، فعالیت مشاوره در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس میثم نبوی
میثم نبوی

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدرک CFA(Charterholder)

تعداد دوره های ارائه شده : 2
تصویر برای مدرس حامد فقرایی
حامد فقرایی

دکتری تخصصی مالی بانکداری از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر بخش تحلیل و مدیریت دارایی در سبدگردان تدبیر

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهشید داداش‌زاده
مهشید داداش‌زاده

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علوم تحقیقات تبریز، مدیر شعبه سبدگردان هدف

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد ذاکر صالحی
محمد ذاکر صالحی

مدیر بازاریابی و توسعه بازار آیکو

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس علیرضا تقی زاده
علیرضا تقی زاده

مدیر توسعه بازار کارگزاری بانک سامان

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس محسن لالجینی
محسن لالجینی

مدیر فروش مشاور سرمایه گذاری ترنج

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس حسین بریهی
حسین بریهی

کارشناس ارشد توسعه بازار آیکو

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس فاطمه ابری
فاطمه ابری

رئیس اداره دیجیتال مارکتینگ آیکو

تعداد دوره های ارائه شده : 0
تصویر برای مدرس سعید حیدر‌اولاد
سعید حیدر‌اولاد

حسابرس موسسه حسابرسي سامان پندار

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس امیرحسین شاهمیر
امیرحسین شاهمیر

دکتری تجارت بین الملل از دانشگاه بلفورد لندن

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سیامک فرهودی مهر
سیامک فرهودی مهر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، مدیریت اتوماسیون اداری شرکت مخابرات ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس مهدی باقری
مهدی باقری

سرپرست آموزش و امور نمایندگان مرکز مالی ایران

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سعید خسروی
سعید خسروی

دانشجو دکتری مهندسی مالی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس  حمیدرضا ملائي
حمیدرضا ملائي

دکتری مدیریت صنعتی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس محمد مهدی مسجدی
محمد مهدی مسجدی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس سعید مشکانی
سعید مشکانی

مدیر آکادمی علم و ثروت پارس

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس حسین باستان‌زاده
حسین باستان‌زاده

پژوهشگر و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

تعداد دوره های ارائه شده : 1
تصویر برای مدرس professor Marketing and e-commerce executive consultant of Tourism Bank Deputy CEO for Middle East affairs of Financial and Credit Institution (UGM) Head of Customer Relations Department of Dubai Bank
professor Marketing and e-commerce executive consultant of Tourism Bank Deputy CEO for Middle East affairs of Financial and Credit Institution (UGM) Head of Customer Relations Department of Dubai Bank

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت امور سرمایه گذاری

تعداد دوره های ارائه شده : 1