چشم‌انداز:

تبدیل شدن به سازمانی دانش‌محور با توانایی عرضه خدمات حرفه‌ای به بازارهای مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی

ماموریت:

ارائه خدمات حرفه‌ای به بازارهای مالی به منظور توانمندسازی و ارتقا کیفیت تصمیم‌سازی ذینفعان

اهداف:

  • توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور کمک به ارتقا شفافیت در بازارهای مالی و توانمندسازی ذینفعان 
  • ارائه راهکارهای نوآورانه و کاربردی به منظور ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری در بازارهای مالی 
  • تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات در بازارهای مالی 
  • همکاری موثر و مستمر با فعالان حوزه مالی بین‌المللی 
  • افزایش بهره‌وری و بهبود مستمر عملکرد سازمانی 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام