تیم هیئت مدیره

علی عباس کریمی

رئیس هیئت مدیره

شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام)

سوابق کاری:
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

سید کیومرث بزرگی‌نهاد

نایب رئيس هیئت مدیره

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام)

سوابق کاری:
مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حسن محمدی

عضو هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران(سهامی عام)

سوابق کاری:
مشاور مدیر عامل بورس کالای ایران

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمد حسین عسگری

عضو هیئت مدیره

شرکت بورس انرژی ایران(سهامی عام)

سوابق کاری:
معاون سابق توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی ایران

تحصیلات: دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

سروش خواجه حق وردی

عضو هیئت مدیره

شرکت فرابورس ایران(سهامی عام)

سوابق کاری:
معاون نظارت بازار فرابورس ایران 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سجاد موحد

مدیر عامل مرکز مالی ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش

سوابق کاری: مدیر عامل مرکز مالی ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش

تحصیلات: دانشجو دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد مالی از دانشگاه امام صادق (ع)