با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی، فصل جدیدی در توسعه بازار سرمایه ایران رخ داد. تفکیک مقام ناظر از اجرا در ساختار کلان بازار سرمایه، تغییر ساختار دو بورس کالا و اوراق بهادار و تبدیل شدن این دو بورس به شرکت‌های سهامی عام، ایجاد شرکت‌های فرابورس ایران و بورس انرژی، تاسیس ده ها نهاد مالی نوپا منجر به ایجاد نیازهای آموزشی و پژوهشی جدیدی در بازار سرمایه شد. همچنین خلاء ناشی از فقدان موسسات معتبر و تخصصی، لزوم توجه به توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، تخصصی شدن فعالیت‌ها و فرآیندهای بازار سرمایه سبب نیاز به ایجاد ساختاری جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و ایجاد هم افزایی در فعالیت بورس‌های کشور شد.

براین مبنا و براساس الگوبرداری از تجربیات موفق داخلی و خارجی، شرکت مرکز مالی ایران با تغییر ساختار سهامداری و واگذاری 80 درصد سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرکت‌های بورس کالای ایران، فرابورس ایران، بورس انرژی و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اسفندماه سال 1392، فعالیت جدید خود را آغاز کرد. عمده فعالیت‌های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازار پول و سرمایه است.