مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 

طبق بند (1) سیصد و چهل ‌و پنجمین صورت جلسه هیئت مدیره سازمان بورس مورخ 1393/05/11 مقرر گردید؛ شرکت مرکز مالی ایران مشمول تبصره ذیل ماده (2) دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه بوده و از مفاد دستورالعمل یاد شده معاف می‌باشد. همچنین این مرکز دارای مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه می‌باشد.

جهت مشاهده مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اینجا کلیک نمایید.مجوز پژوهشکده بیمه 

به استناد دستورالعمل تأييد صلاحيت موسسات آموزشی بيمه، مصوب 1392/02/08 هيأت عامل بيمه مركزی ج.ا.ا و عطف به ابلاغ شماره 98/100/78587 مورخ 1398/06/27 مبنی بر واگذاری تأييد صلاحيت موسسات آموزشی بيمه و نظارت بر عملکرد آن‌ها بدین‌وسیله "تأييد صلاحيت آن موسسه برای برگزاری دوره‌های آمـوزش بيمه" صادر می‌گردد.

طبق این مجوز مرکز مالی ایران، برگزاری دوره‌های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می‌نماید و در پایان دوره بعد از آزمون و قبولی به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تأييد بیمه مرکزی ارائه می‌شود.

جهت مشاهده مجوز پژوهشکده بیمه اینجا کلیک نمایید.مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

به استناد ماده 13 قانون کارآموزی و آیین نامه مصوب سال 1349 و مفاد ماده 111 قانون کار ج.ا.ا مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت تبصره ذیل ماده (3) آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد مصوب سال 1385 هیات محترم دولت، بدین‌وسیله با تقاضای شرکت مرکز مالی ایران مبنی بر تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد در رشته‌های امور مالی و بازرگانی موافقت گردید.

طبق این مجوز، دانش‌پذیران مرکز مالی ایران با شرکت در برخی دوره‌های آموزشی مرکز مالی ایران و پس از قبولی در آزمون نظری و عملی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار می‌شود، می‌توانند گواهینامه مهارتی مورد تایید آن سازمان با قابلیت ترجمه رسمی دریافت نمایند.

جهت مشاهده مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اینجا کلیک نمایید.مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور 

در اجرای تبصره ماده (59) قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد بخشنامه شماره 1558505 مورخ 1396/09/18 به موجب این مجوز به شرکت مرکز مالی ایران این امکان داده می‌شود تا براساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارمندان دولت و دستورالعمل‌های مربوطه، دوره‌های آموزشی شغلی گروه امور اداری،مالی و بازرگانی را در حیطه آموزشی "امور اقتصاد و بازرگانی" در چارچوب برنامه‌های آموزشی مصوب سالانه دستگاه‌های اجرایی، برگزار نماید.

جهت مشاهده مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور اینجا کلیک نمایید.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام