دوره‌های در حال ثبت نام


در حال ثبت‌نام
تصویر بسته آموزشی آمادگی آزمون اصول بازارسرمایه

بسته آموزشی آمادگی آزمون اصول بازارسرمایه

107 ساعت
68,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1403/05/20
3 جلسه
9 ساعت
23,000,000 ریال
ثبت نام
25%
در حال ثبت‌نام
تصویر پنجمین دوره آموزشی تحلیل صنعت بانک

پنجمین دوره آموزشی تحلیل صنعت بانک

تاریخ برگزاری : 1403/05/10
4 جلسه
12 ساعت
20,000,000 ریال 15,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر وبینار تحلیل صنایع کانی های غیر فلزی

وبینار تحلیل صنایع کانی های غیر فلزی

تاریخ برگزاری : 1403/05/03
1 جلسه
2 ساعت
2,000,000 ریال رایگان
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دوره آموزشی بازاریابی و برندینگ : ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی

دوره آموزشی بازاریابی و برندینگ : ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی

تاریخ برگزاری : 1403/05/02
4 جلسه
12 ساعت
12,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مینی دوره آموزشی اقتصاد پیشرفته

مینی دوره آموزشی اقتصاد پیشرفته

تاریخ برگزاری : 1403/05/01
3 جلسه
9 ساعت
23,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

شانزدهمین دوره آموزشی مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

تاریخ برگزاری : 1403/04/24
4 جلسه
12 ساعت
19,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی مقدمات امور مالی شرکتی

شانزدهمین دوره آموزشی مقدمات امور مالی شرکتی

تاریخ برگزاری : 1403/04/19
7 جلسه
21 ساعت
23,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر چهاردهمین دوره آموزشی بازارها و ابزارهای مشتقه‌ها (Derivatives Markets)

چهاردهمین دوره آموزشی بازارها و ابزارهای مشتقه‌ها (Derivatives Markets)

تاریخ برگزاری : 1403/04/17
3 جلسه
13 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

شانزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1403/04/10
1 جلسه
12 ساعت
18,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری پیشرفته در اکسل و R

دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری پیشرفته در اکسل و R

تاریخ برگزاری : 1403/03/29
8 جلسه
20 ساعت
28,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پانصد و پنجاه و نهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

پانصد و پنجاه و نهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

تاریخ برگزاری : 1403/03/24
1 جلسه
4 ساعت
13,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر ششمین دوره مدیر صندوق های سرمایه گذاری

ششمین دوره مدیر صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1403/03/23
5 جلسه
15 ساعت
34,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مینی دوره آموزشی مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

مینی دوره آموزشی مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1403/03/21
3 جلسه
9 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پانصد و پنجاه و هشتمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی ( متوسطه )

پانصد و پنجاه و هشتمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی ( متوسطه )

تاریخ برگزاری : 1403/03/17
1 جلسه
4 ساعت
13,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پانصد و پنجاه و هفتمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی)

پانصد و پنجاه و هفتمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1403/03/10
1 جلسه
8 ساعت
13,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی

شانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1403/03/10
7 جلسه
15 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
28%
در حال ثبت‌نام
تصویر دومین بوت کمپ پایتون در دنیای مالی:از اصول تا پیشرفته

دومین بوت کمپ پایتون در دنیای مالی:از اصول تا پیشرفته

تاریخ برگزاری : 1403/03/08
100 ساعت
120,000,000 ریال 87,000,000 ریال
ثبت نام
18%
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی (بازار سرمایه)

سومین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی (بازار سرمایه)

تاریخ برگزاری : 1403/03/06
6 جلسه
18 ساعت
35,000,000 ریال 29,000,000 ریال
ثبت نام
35%
در حال ثبت‌نام
تصویر دوره آموزشی تحلیل داده و گزارش دهی با Power BI

دوره آموزشی تحلیل داده و گزارش دهی با Power BI

تاریخ برگزاری : 1403/03/05
12 جلسه
36 ساعت
58,000,000 ریال 38,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دوره آشنایی با بازار سرمایه : گـام اول

دوره آشنایی با بازار سرمایه : گـام اول

تاریخ برگزاری : 1403/03/03
2 جلسه
10 ساعت
6,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پنجمین دوره آموزشی تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی

پنجمین دوره آموزشی تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی

تاریخ برگزاری : 1403/03/02
10 جلسه
20 ساعت
29,000,000 ریال
ثبت نام
15%
در حال ثبت‌نام
تصویر ششمین دوره آموزشی تخصصی اصول و فنون و مهارت‌های مذاکره

ششمین دوره آموزشی تخصصی اصول و فنون و مهارت‌های مذاکره

تاریخ برگزاری : 1403/02/31
5 جلسه
15 ساعت
26,800,000 ریال 23,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر وبینار دانش پایتون به زبان ساده

وبینار دانش پایتون به زبان ساده

تاریخ برگزاری : 1403/02/26
1 جلسه
1 ساعت
1,000,000 ریال رایگان
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر  مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته امور مالی شرکتی

مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته امور مالی شرکتی

تاریخ برگزاری : 1403/02/22
4 جلسه
12 ساعت
23,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر وبینار بررسی روند قیمتی و تحرکات بازار مسکن 1403

وبینار بررسی روند قیمتی و تحرکات بازار مسکن 1403

تاریخ برگزاری : 1403/02/22
1 جلسه
1 ساعت
رایگان
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره مدل‌سازی تامین مالی شرکت‌ها در اکسل

اولین دوره مدل‌سازی تامین مالی شرکت‌ها در اکسل

تاریخ برگزاری : 1403/02/20
8 جلسه
24 ساعت
32,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مینی دوره آموزشی روش‌های کمی پیشرفته

مینی دوره آموزشی روش‌های کمی پیشرفته

تاریخ برگزاری : 1403/02/19
3 جلسه
9 ساعت
23,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر چهاردهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

چهاردهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1403/02/19
210 ساعت
145,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی

شانزدهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی

تاریخ برگزاری : 1403/02/18
6 جلسه
18 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی

مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی

تاریخ برگزاری : 1403/02/17
3 جلسه
9 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دومین دوره آموزشی اصول نگارش و مکاتبات اداری

دومین دوره آموزشی اصول نگارش و مکاتبات اداری

تاریخ برگزاری : 1403/02/17
3 جلسه
9 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی مقدماتی بر اقتصاد

شانزدهمین دوره آموزشی مقدماتی بر اقتصاد

تاریخ برگزاری : 1403/02/16
8 جلسه
32 ساعت
23,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مینی دوره آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

مینی دوره آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1403/02/16
57 ساعت
58,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر وبینار بررسی روند قیمتی و تحرکات بازار طلا 1403

وبینار بررسی روند قیمتی و تحرکات بازار طلا 1403

تاریخ برگزاری : 1403/02/11
1 جلسه
2 ساعت
رایگان
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دومین دوره حسابداری مالی کاربردی (ویژه بازار کار)

دومین دوره حسابداری مالی کاربردی (ویژه بازار کار)

تاریخ برگزاری : 1403/02/08
11 جلسه
33 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پانزدهمین دوره آموزشی مقدمات امور مالی شرکتی

پانزدهمین دوره آموزشی مقدمات امور مالی شرکتی

تاریخ برگزاری : 1403/02/06
7 جلسه
24 ساعت
21,000,000 ریال
ثبت نام
8%
در حال ثبت‌نام
تصویر مهارت های کپسولی نوآوری ویژه راه اندازی کسب و کار و استارتاپ(نوآفرین)

مهارت های کپسولی نوآوری ویژه راه اندازی کسب و کار و استارتاپ(نوآفرین)

تاریخ برگزاری : 1403/02/06
6 جلسه
24 ساعت
34,600,000 ریال 32,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر وبینار بررسی وضعیت بازار سرمایه و افق پیشرو1403

وبینار بررسی وضعیت بازار سرمایه و افق پیشرو1403

تاریخ برگزاری : 1403/02/04
1 جلسه
1 ساعت
رایگان
ثبت نام
54%
در حال ثبت‌نام
تصویر دوره آموزشی آشنایی اصولی با معامله‌گری در بازارهای بین المللی

دوره آموزشی آشنایی اصولی با معامله‌گری در بازارهای بین المللی

تاریخ برگزاری : 1403/02/02
5 جلسه
15 ساعت
14,500,000 ریال 6,800,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دومین دوره آموزش جامع حسابرسی داخلی: تشریح کاربردی گام ها در عمل

دومین دوره آموزش جامع حسابرسی داخلی: تشریح کاربردی گام ها در عمل

تاریخ برگزاری : 1403/02/01
14 جلسه
42 ساعت
38,000,000 ریال
ثبت نام
تصویر وبینار سواد مالی و سرمایه گذاری

وبینار سواد مالی و سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1403/01/29
2 جلسه
4 ساعت
6,000,000 ریال رایگان
ثبت نام
در حال برگزاری
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای

شانزدهمین دوره آموزشی بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای

تاریخ برگزاری : 1403/01/28
4 جلسه
15 ساعت
رایگان
ثبت نام
در حال برگزاری
تصویر شانزدهمین دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

شانزدهمین دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1403/01/28
125 ساعت
86,000,000 ریال
ثبت نام
در حال برگزاری
تصویر وبینار چشم انداز بازارهای مالی و دانش پیش روی 1403

وبینار چشم انداز بازارهای مالی و دانش پیش روی 1403

تاریخ برگزاری : 1403/01/28
رایگان
ثبت نام

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام