دوره‌های در حال ثبت نام


در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

سومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1401/03/02
52 جلسه
185 ساعت
77,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره مدیریت مالی فردی

اولین دوره مدیریت مالی فردی

تاریخ برگزاری : 1401/03/03
4 جلسه
12 ساعت
6,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پنجمین دوره آموزشی پرایس اکشن

پنجمین دوره آموزشی پرایس اکشن

تاریخ برگزاری : 1401/03/03
10 جلسه
30 ساعت
20,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر چهاردهمین دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته (امواج الیوت و ابر ایچیموکو)

چهاردهمین دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته (امواج الیوت و ابر ایچیموکو)

تاریخ برگزاری : 1401/03/06
4 جلسه
16 ساعت
15,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

تاریخ برگزاری : 1401/03/06
27 جلسه
110 ساعت
60,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر نهمین دوره آموزشی زبان تخصصی CFA

نهمین دوره آموزشی زبان تخصصی CFA

تاریخ برگزاری : 1401/03/11
5 جلسه
15 ساعت
9,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آشنایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

سومین دوره آشنایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

تاریخ برگزاری : 1401/03/19
5 جلسه
20 ساعت
22,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

تاریخ برگزاری : 1401/04/03
8 جلسه
32 ساعت
22,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره آموزشی کپی تریدینگ

اولین دوره آموزشی کپی تریدینگ

تاریخ برگزاری : 1401/04/13
7 جلسه
21 ساعت
17,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر بورس 360

بورس 360

18 جلسه
360 ساعت
78,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه

اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه

80 ساعت
55,000,000 ریال
ثبت نام