دوره‌های در حال ثبت نام


در حال ثبت‌نام
تصویر دومین دوره آموزشی تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی

دومین دوره آموزشی تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی

تاریخ برگزاری : 1401/07/11
9 جلسه
18 ساعت
24,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت کانی‌های غیر فلزی

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت کانی‌های غیر فلزی

تاریخ برگزاری : 1401/07/17
5 جلسه
15 ساعت
12,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

دهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1401/07/20
52 جلسه
200 ساعت
88,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره جامع  حسابداری عمومی(ویژه بازار کار)

اولین دوره جامع حسابداری عمومی(ویژه بازار کار)

تاریخ برگزاری : 1401/07/21
8 جلسه
32 ساعت
25,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پرایس‌اکشن(بوت کمپ بورس 360)

پرایس‌اکشن(بوت کمپ بورس 360)

تاریخ برگزاری : 1401/07/23
5 جلسه
15 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره تخصصی  ماکرونویسی در اکسل (VBA)

اولین دوره تخصصی ماکرونویسی در اکسل (VBA)

تاریخ برگزاری : 1401/07/24
10 جلسه
20 ساعت
35,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر استراتژی معاملاتی (بوت کمپ بورس360)

استراتژی معاملاتی (بوت کمپ بورس360)

تاریخ برگزاری : 1401/07/25
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر استراتژی معاملاتی 360

استراتژی معاملاتی 360

تاریخ برگزاری : 1401/07/25
4 جلسه
4 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی

اولین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی

تاریخ برگزاری : 1401/07/28
16 جلسه
52 ساعت
67,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر چهارمین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

چهارمین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1401/07/30
41 جلسه
192 ساعت
90,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره آموزشی گام به گام تا معامله‌گری در بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی گام به گام تا معامله‌گری در بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1401/08/01
11 جلسه
33 ساعت
15,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر  سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

تاریخ برگزاری : 1401/08/01
5 جلسه
15 ساعت
12,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو

تاریخ برگزاری : 1401/08/05
5 جلسه
15 ساعت
12,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت لاستیک

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت لاستیک

تاریخ برگزاری : 1401/08/06
2 جلسه
6 ساعت
6,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

شانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1401/08/15
10 جلسه
30 ساعت
28,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت بیمه

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت بیمه

تاریخ برگزاری : 1401/08/17
6 جلسه
18 ساعت
14,400,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت فلزات اساسی

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت فلزات اساسی

تاریخ برگزاری : 1401/08/20
5 جلسه
20 ساعت
16,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مالی رفتاری بازار سرمایه (بوت کمپ بورس 360)

مالی رفتاری بازار سرمایه (بوت کمپ بورس 360)

تاریخ برگزاری : 1401/08/21
4 جلسه
12 ساعت
7,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مشتقات سهام و کالا (بوت کمپ بورس 360)

مشتقات سهام و کالا (بوت کمپ بورس 360)

تاریخ برگزاری : 1401/08/25
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر تحلیل صنعت فلزات اساسی 360

تحلیل صنعت فلزات اساسی 360

تاریخ برگزاری : 1401/09/09
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر تحلیل صنعت فلزات اساسی(بوت کمپ بورس 360)

تحلیل صنعت فلزات اساسی(بوت کمپ بورس 360)

تاریخ برگزاری : 1401/09/09
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام (بوت کمپ بورس360)

مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام (بوت کمپ بورس360)

تاریخ برگزاری : 1401/09/12
3 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام 360

مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام 360

تاریخ برگزاری : 1401/09/12
3 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر ارزشگذاری سهام 360

ارزشگذاری سهام 360

تاریخ برگزاری : 1401/09/13
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر ارزشگذاری سهام  (بوت کمپ بورس360)

ارزشگذاری سهام (بوت کمپ بورس360)

تاریخ برگزاری : 1401/09/13
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر تست

تست

رایگان
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

115 جلسه
78,000,000 ریال
ثبت نام