تصویر برای دسته بندی فرهاد مرسلی

فرهاد مرسلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری:

  • عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق‌(ع)
  • مشاور شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
  • رئیس کمیته بین الملل انجمن مالی اسلامی ایران
  • رئیس کمیته ابزارمشتقه و انجمن دنیای مالی، دانشگاه امام صادق‌(ع)

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌ آموزشی آمادگی آزمون CFA در مرکز مالی ایران
  • مدرس دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه در مرکز مالی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر English For Finance

English For Finance

تاریخ برگزاری : 1400/08/24
15 جلسه
30 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/07/25
55 جلسه
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/01/29
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/04/03
192 ساعت
65,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/09/18
71 جلسه
188 ساعت
72,000,000 ریال
مشاهده
تصویر English For Finance

English For Finance

غیرحضوری
15 جلسه
16 ساعت
20,000,000 ریال
خرید