15 جلسه 16 ساعت
20,000,000 ریال
فهرست اساتید این دوره

English For Finance


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 16 ساعت
Course Language : English
English For Finance

معرفی دوره:

This course is aimed at improving the participants’ knowledge and understanding of financial market concepts, terminology, and functions in English. Written, audio, and video materials on the latest trends in financial markets will be introduced and worked on. The course is interactive enabling the participants to express their views on financial markets in English

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین در گروه تلگرامی کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها و دسترسی به فیلم‌ها تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش‌پذیران
  • گواهینامه حضور در دوره (در صورت حضور در بیش از دو سوم طول دوره)