تصویر برای مدرس محمدامین قهرمانی

محمدامین قهرمانی

سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سوابق کاری:

  • سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام