تصویر برای مدرس زیاد محمد

زیاد محمد

 استاد دانشگاه مالی اسلامی اینسیف مالزی

سوابق تحصیلی:

  •  

سوابق کاری:

  •  
  •  

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام