تصویر برای دسته بندی حسین تملکی

حسین تملکی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

 • مدیر بازار سرمایه شرکت اسنوا
 • مدیر سابق ارزشگذاری تامین سرمایه بانک ملت
 • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه انتخاب

 

  همه ی دوره های مدرس

  برگزار شد
  تصویر هفدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

  هفدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

  تاریخ برگزاری : 1400/09/08
  10 جلسه
  27 ساعت
  16,150,000 ریال
  مشاهده
  در حال ثبت‌نام
  تصویر بوت کمپ بورس 360

  بوت کمپ بورس 360

  70 جلسه
  78,000,000 ریال
  ثبت نام
  برگزار شد
  تصویر هجدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

  هجدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

  تاریخ برگزاری : 1401/01/24
  10 جلسه
  27 ساعت
  20,000,000 ریال
  مشاهده
  در حال ثبت‌نام
  تصویر نوزدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

  نوزدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

  تاریخ برگزاری : 1401/06/30
  9 جلسه
  27 ساعت
  28,000,000 ریال
  ثبت نام
  در حال برگزاری
  تصویر اولین دوره آموزشی جامع تربیت کارشناس خبره ارزشگذاری (بوت کمپ ارزشگذاری)

  اولین دوره آموزشی جامع تربیت کارشناس خبره ارزشگذاری (بوت کمپ ارزشگذاری)

  تاریخ برگزاری : 1401/05/23
  120 ساعت
  207,000,000 ریال
  ثبت نام