تصویر برای مدرس امیرحسین شماعی زاده

امیرحسین شماعی زاده

دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور
  • کارشناس خدمات مالی، شرکت مشاوره سرمایه گذاری فاینتک
  • کارشناس اسبق شرکت بورس انرژی، معاونت توسعه اقتصادی و مطالعات اقتصادی
  • عضو اسبق تیم تحلیل صندوق سرمایه گذاری امین آوید

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام