تصویر برای مدرس علی مشکانی

علی مشکانی

کارشناس ارشد مهندسی ومدیریت ساخت،کارشناس ارشد برنامه ریزی در شرکت مهندسی و توسعه نفت

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

پژوهشگر و برنامه نویس حوزه مالی و مدیریت ریسک
تحلیلگر بازار سرمایه 
کارشناس ارشد برنامه ریزی در شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام