تصویر برای مدرس هوشنگ نجاتی

هوشنگ نجاتی

کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تبریز
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه مدیریت صنعتی

سوابق کاری:

  • مدرس دروس آموزشی بازار سرمایه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر بازارهای مالی بین الملل

بازارهای مالی بین الملل

تاریخ برگزاری : 1401/07/03
7 جلسه
21 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام