تصویر برای مدرس محمد خالدی

محمد خالدی

مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 

مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام