تصویر برای مدرس رضا گرزین

رضا گرزین

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت از موسسه آموزش و پژوهش‌های و مدیریت برنامه ریزی، کارشناس رسمی رشته امور گمرکی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت از موسسه آموزش و پژوهش‌های و مدیریت برنامه ریزی
  • کارشنسی امور گمرکی از دانشگاه خوارزمی

سوابق کاری:

  • کارشناس رسمی رشته امور گمرکی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری
  • رئیس دوایر بازبینی
  • جانشین معاونت فنی گمرک

سوابق آموزشی:

  • مدرس دروس مختلف امور گمرکی، مدیریت، آشنایی با اسناد تجاری و تطبیق اسناد گمرکی، قوانین امور گمرکی و... در دانشگاه های علمی کاربردی، گمرک ج.ا.ا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی البرز، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و...

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام