تصویر برای مدرس نسیبه شبیری

نسیبه شبیری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدرک CFA Level III

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

  • CFA Level III

سوابق کاری:

  • معاون مدیرعامل تامین سرمایه کاردان  
  • عضو کمیته رتبه بندی، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان 
  • مشاور اسبق در شرکت‌های گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا) و شرکت سبدگردانی مانی

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی