تصویر برای دسته بندی نسیبه شبیری

نسیبه شبیری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدرک CFA Level III

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

  • CFA Level III

سوابق کاری:

  • معاون مدیرعامل تامین سرمایه کاردان  
  • عضو کمیته رتبه بندی، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان 
  • مشاور اسبق در شرکت‌های گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا) و شرکت سبدگردانی مانی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/09/18
71 جلسه
188 ساعت
72,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/04/03
192 ساعت
65,000,000 ریال
مشاهده