تصویر برای مدرس مهرداد چوبداری

مهرداد چوبداری

دانشجوی دکتری مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر سرمایه‌گذاری در هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام آفرین تک

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • مدیر سرمایه‌گذاری، هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام آفرین تک
  • پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام