13 جلسه 25 ساعت
رایگان
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره

بورس کمپ ۷ (مجموعه وبینارهای آموزشی آشنایی با بازارهای مالی)


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 25 ساعت
بورس کمپ ۷ (مجموعه وبینارهای آموزشی آشنایی با بازارهای مالی)

معرفی بسته آموزشی:

امروزه بازار سرمایه و بطور کلی بازارهای مالی به عنوان یکی از مهمترین نقاط توجه جهت فعالیت مالی و سرمایه گذاری شناخته می‌شوند. مرکز مالی ایران نیز به عنوان بازوی آموزشی بازارسرمایه، جهت آشنایی عموم مردم با بازارهای مالی و ورودی اصولی و آگاهانه به این حوزه، وبینارهایی تحت عنوان «بورس کمپ» را برگزار نموده است.
در این سلسله وبینارها به مباحثی مانند آشنایی با بازارسرمایه، آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در بازارهای مالی، انواع فرصت‌های موجود در این بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انواع آنها و همچنین مواردی چون آشنایی با علم داده و کاربرد آن در بازارهای مالی، ارزشگذاری سهام و مفاهیم مربوط به آن و... پرداخته‌ایم.