11 جلسه 3 ساعت
1,200,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

تکنیک‌های معامله‌گری و مدیریت سرمایه


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 3 ساعت
تکنیک‌های معامله‌گری و مدیریت سرمایه

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

اگر از دانش پایه ای مناسبی در زمینه بازار سرمایه برخوردار باشیم، این دوره به عنوان یک سرعت دهنده به ما کمک خواهد کرد تا آنچه می دانیم را در یک بستر کاربردی و حرفه ای جمع بندی کنیم. این جمع بندی، آموزش های گذشته ما را چندین پله ارتقا پیدا می‌دهد و ما را به موفقیت در سرمایه گذاری نزدیک می‌کند.

در این دوره آموزشی، مهارت و تکنیک ها با مثال های کاربردی توضیح داده می‌شود که ما به عنوان یک معامله گر، باید آن ها را در معاملات خود مد نظر قرار دهیم. بخش دیگر از این دوره آموزشی در مورد مباحث تجربی و روانشناسی فردی یک معامله گر در معاملات و مدیریت سرمایه می باشد.