تصویر برای مدرس مجید امروی

مجید امروی

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر مشاوره سرمایه گذاری خدمات مالی نهایت نگر

  • سوابق تحصیلی:
  • دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم اقتصادی
  • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه علوم اقتصادی

سوابق کاری:

  • هیات مدیره شرکت سبدگردان هیوا
  • هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری‌بوعلی
  • هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان
  • مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
  • مدیر مشاوره سرمایه گذاری خدمات مالی نهایت نگر
  • عضو شورای علمی راهبری مرکز مالی ایران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام