2 Sessions 1 Hours

Free

Lecturers

Valuation


Type : Online
Duration : 1 Hours
Valuation

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

ارزشگذاری شرکت‌ها بخش مهمی از تحلیل بنیادی است که در آن با استفاده از مدل‌های مختلف اقتصادی، صنایع و شرکت‌های بورسی ارزشگذاری می‌شوند. فرآیند تعیین ارزش فعلی یک شرکت که با آن میتوان اطلاعاتی در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و عملکرد مدیران را به دست آورد؛ ارزشگذاری نامیده می‌شود. تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی به شکل طبقه بندی نسبت‌های نقدینگی،‌ عملیاتی، ‌سودآوری و بازار نیز به عنوان بخشی از فرآیند ارزشگذاری، می‌تواند منجر به آگاهی مدیران و سرمایه‌گذاران از عملکرد مدیریت و بخش مالی آن موسسه گردد.

در این دوره آموزشی، با مقدمات ارزشگذاری شرکت‌ها آشنا خواهید شد و اصول و فنون مقدماتی مربوط به ارزشگذاری سهام را خواهید آموخت.

Comments about course