9 جلسه 4 ساعت
1,300,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی)


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 4 ساعت
تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی)

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، یکی از روش‌های مهم برای شناسایی و ارزیابی سهام شرکت‌ها می‌باشد. اطلاعات مالی مهم یک شرکت در صورت‌های مالی آن منعکس می‌شود که درصورت تنظیم درست این اطلاعات می‌تواند عملکرد شرکت را در اختیار شما قرار دهد. لذا از طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌توان عملکرد گذشته شرکت را بررسی نمود و به پیش‌بینی درمورد آینده شرکت پرداخت.

در این دوره با تعریف صورت‌های مالی اساسی، نسبت‌های مالی و نحوه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی آشنا خواهید شد.