9 Sessions 4 Hours

2,500,000 Rial

Certificate
Lecturers

Analysis of financial statements (Introductory)


Type : Online
Duration : 4 Hours
Analysis of financial statements (Introductory)

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، یکی از روش‌های مهم برای شناسایی و ارزیابی سهام شرکت‌ها می‌باشد. اطلاعات مالی مهم یک شرکت در صورت‌های مالی آن منعکس می‌شود که درصورت تنظیم درست این اطلاعات می‌تواند عملکرد شرکت را در اختیار شما قرار دهد. لذا از طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌توان عملکرد گذشته شرکت را بررسی نمود و به پیش‌بینی درمورد آینده شرکت پرداخت.

در این دوره با تعریف صورت‌های مالی اساسی، نسبت‌های مالی و نحوه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی آشنا خواهید شد.

Comments about course