تصویر برای مدرس پیام صالحی

پیام صالحی

کارشناسی ارشد مديريت مالی از دانشگاه تهران، تحلیلگر و معامله‌گر ارزی در اداره بین الملل بانک مرکزی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مديريت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مديريت مالی از دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری کالا و ابزار مشتقه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارشناسی عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • تحلیلگر و معامله‌گر ارزی، اداره بین الملل بانک مرکزی
 • کارشناس سابق نظارت بر مصارف کلان و اعتبار سنجی بانک سامان
 • کارشناس سابق اعتبار سنجی مشتریان کلان بانک سامان

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره‌های آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی(مقدماتی و پیشرفته) در مركز مالي ايران
 • مدرس دوره‌های آموزشی مبانی ارزشگذاری، تحلیل بنیادی جامع، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در کارگزاری بانک صنعت و معدن

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام