تصویر برای دسته بندی پیام صالحی

پیام صالحی

کارشناسی ارشد مديريت مالی از دانشگاه تهران، تحلیلگر و معامله‌گر ارزی در اداره بین الملل بانک مرکزی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مديريت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مديريت مالی از دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری کالا و ابزار مشتقه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارشناسی عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • تحلیلگر و معامله‌گر ارزی، اداره بین الملل بانک مرکزی
 • کارشناس سابق نظارت بر مصارف کلان و اعتبار سنجی بانک سامان
 • کارشناس سابق اعتبار سنجی مشتریان کلان بانک سامان

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره‌های آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی(مقدماتی و پیشرفته) در مركز مالي ايران
 • مدرس دوره‌های آموزشی مبانی ارزشگذاری، تحلیل بنیادی جامع، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در کارگزاری بانک صنعت و معدن

همه ی دوره های مدرس

تصویر تجزیه و تحلیل صورت های مالی (پیشرفته)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (پیشرفته)

غیرحضوری
8 جلسه
4 ساعت
1,700,000 ریال
خرید
تصویر تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی)

غیرحضوری
9 جلسه
4 ساعت
1,300,000 ریال
خرید
برگزار شد
تصویر تجزیه وتحلیل صورتهای مالی پیشرفته

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی پیشرفته

تاریخ برگزاری : 1399/09/06
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر تجزیه وتحلیل صورتهای مالی مقدماتی

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1399/08/07
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر تحلیل بنیادی جامع

تحلیل بنیادی جامع

تاریخ برگزاری : 1399/08/03
رایگان
مشاهده