تاریخ برگزاری : 1399/09/06

رایگان

فهرست اساتید این دوره

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی پیشرفته

از 1399/09/06 تا 1399/09/07

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
تجزیه وتحلیل صورتهای مالی پیشرفته

مدرس :

پیام صالحی

طول دوره ساعت :

12 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه و جمعه 

6 و 7 آذر ماه 

ساعت بر گزاری :

9 الی 15

 


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام