holding date : 2020/10/29

Free

Lecturers

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی مقدماتی

from 2020/10/29 to 2020/10/30

Type : In person-Online
Duration : 0 Hours
تجزیه وتحلیل صورتهای مالی مقدماتی

مدرس :

آقای پیام صالحی

طول دوره ساعت :

12 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه و جمعه 

1 و 2 آبان ماه 

ساعت بر گزاری :

9 الی 15 


Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام