6 Sessions 1 Hours

Free

Certificate
Lecturers

Introduction to fixed income securities


Type : Online
Duration : 1 Hours
Introduction to fixed income securities

معرفی بسته آموزشی:

برای موفقیت در بازار سرمایه، روش‌های مختلفی وجود دارد که تنها با مهارت و زمان کافی میتوانیم به یک سرمایه‌گذاری مستقیم موفق برسیم.

اگر جز افراد ریسک گریز محسوب می‌ شوید، خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (Fixed-Inocme Security) و سرمایه‌گذاری در آن‌ها به شما پیشنهاد می‌شود. در این نوع سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی معینی مبالغی را دریافت و در تاریخ سررسید اصل سرمایه خود را دریافت می‌کنیم. این سرمایه‌گذاری به خصوص برای سرمایه‌گذارانی که سپرده بانکی را مقصد اندوخته زندگی خود قرار داده‌اند، بسیار جذاب و مفید خواهد بود.

Comments about course