محمدابراهیم سماوی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر تعداد دوره های ارائه شده: 7 دوره

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه ارشد دماوند
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه ارشد دماوند

مدارک حرفه ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله گری ابزار مشتقه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله گری بورس کالا از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله گری بورس انرژی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارشناس عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر
 • مدیر سابق تحلیلگری و معاملهگری بازار رمز ارزها در شرکت مهندسی برهان نوآوران آینده
 • مشاور سابق ارشد سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران، شرکت تتیس
 • سرپرست اسبق دپارتمان آموزشی در شرکت مهندسی برهان نوآوران آینده

سوابق آموزشی:

 • مدرس دروس دوره بازار سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با فناوری زنجیره بلوک و رمزارزها در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران