تاریخ برگزاری : 1399/12/03

رایگان

فهرست اساتید این دوره

دوره کاربردی آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری (با رویکرد سرمایه گذاری)

از 1399/12/03 تا 1399/12/05

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
دوره کاربردی آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری (با رویکرد سرمایه گذاری)

 

مدرس :

آقای محمد ابراهیم سماوی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

3 و 5 اسفند ماه 

ساعت بر گزاری :

  16 الی 20


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام