تاریخ برگزاری : 1399/11/26

رایگان

فهرست اساتید این دوره

روانشناسی سرمایه‌گذار و مفاهیم مالی رفتاری (رویکرد کاربردی)

از 1399/11/26 تا 1399/11/29

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
روانشناسی سرمایه‌گذار و مفاهیم مالی رفتاری (رویکرد کاربردی)

مدرس :

آقای محمد ابراهیم سماوی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

یکشنبه و چهارشنبه

26 و 29 بهمن ماه 

ساعت بر گزاری :

  16 الی 20


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام