تصویر برای مدرس رضا مشهدی زاده

رضا مشهدی زاده

معاون مالی و اقتصادی هلدینگ زر ماکارون

سوابق کاری:

  • معاون مالی و اقتصادی هلدینگ زر ماکارون

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

تاریخ برگزاری : 1400/10/10
11 جلسه
6 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام