تصویر برای مدرس علیرضا چیت‌سازیان

علیرضا چیت‌سازیان

دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی دانشگاه

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • كارشناسی ‌ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • كارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • عضو هیات علمی دانشگاه
  • مشاور مسیر ارتقای فردی کارکنان و مدیران شرکت دارویی نانوالوند
  • عضو سابق هیئت مدیریت شرکت دانش‌بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان(رسا)
  • مشاور سابق مسیر ارتقای فردی کارکنان و مدیران در شرکت افق کوروش

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام