Picture for instructor بهرام گروسی

بهرام گروسی

مدیر تحلیل تامین سرمایه خلیج فارس ، کارشناس ارشد تحلیل تامین سرمایه خلیج فارس  

all courses of this master

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام