تصویر برای مدرس محمد فرزین نیا

محمد فرزین نیا

مدیر استراتژی و تعالی شرکت داروسازی رازک عضو هیات مدیره شرکت اوزان

مدیر استراتژی و تعالی شرکت داروسازی رازک

عضو هیات مدیره شرکت اوزان

دارای سوابق مدیریتی متعدد در حوزه برنامه ریزی و توسعه راهبردی در صنعت دارویی

مدرس دوره های مدیریتی متعدد در حوزه مسئولیت اجتماعی و استراتژی در صنعت دارویی کشور

ممیز و سر ممیز استاندارد های مدیریت کیفیت ایزو در برخی از شرکت های دارویی کشور

همه ی دوره های مدرس

در حال برگزاری
تصویر دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

تاریخ برگزاری : 1402/10/20
10 جلسه
42 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام