تصویر برای مدرس علی احمدی لیوانی

علی احمدی لیوانی

کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی EMBA رییس هیات مدیره شرکت داروسازی آنتی بیوتیک‌سازی ایرانمعاون طرح و توسعه شرکت داروسازی رازکمدیر نظارت و ارزیابی بر پروژه های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی EMBA

رییس هیات مدیره شرکت داروسازی آنتی بیوتیک‌سازی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

تاریخ برگزاری : 1402/10/20
10 جلسه
42 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام