هادی حیدری

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف کارشناس پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی تعداد دوره های ارائه شده: 3 دوره

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه رازی

سوابق کاری:

  • کارشناس پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی
  • مشاور مدیریت ریسک، بانک کارآفرین در حوزه‌های (ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک بازار)
  • عضو کمیته عالی ریسک بانک کارآفرین
  • مشاور سابق مدیریت ریسک، بانک شهر

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره آموزشی رتیه بندی موسسات مالی در بانک مرکزی
  • مدرس دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و مصادیق آن در بانک مهراقتصاد
  • مدرس دوره آموزشی بازار سرمایه و مدیریت سبد دارایی در موسسه آموزشی تابان خرد

تمامی دوره های این استاد

تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

برگزار شد
94 ساعت
55,000,000 ریال
1400/05/16

تصویر اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها

اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها

در حال برگزاری
5 جلسه | 15 ساعت
12,500,000 ریال
1400/10/22

تصویر ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

ثبت نام
75 ساعت
39,000,000 ریال
1400/11/09