holding date : 2021/08/07
94 Hours
55,000,000 ریال
Certificate

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

from 2021/08/07 to 2021/10/25 روزهای زوج و پنجشنبه‌ها   روزهای زوج :16 الی 20 و پنجشنبه‌ها :10 الی 14

Type : Online
Duration : 94 Hours
اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می شود.»

معرفی دوره:

شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس ماهیت فعالیت خود در گروه های صنعتی مختلفی قرار می‌گیرند. در شرایط فعلی بازار اوراق بهادار ایران که سهام شرکت ها با شاخص های بازار و سایر هم گروه های صنعتی خود همبستگی نسبتاً بالایی دارند؛ تسلط شناختی و توانایی تحلیل دقیق گروه های صنعتی بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع برای سرمایه گذاری موفق در بازار سهام علاوه بر تحلیل هر سهم به صورت منفرد، باید قدرت تشخیص صنایع برتر بازار را نیز داشته باشید تا در بهترین زمان ممکن اقدام به سرمایه گذاری نمایید. در دوره جامع تحلیلگر صنایع، پس از بیان مقدمات هر صنعت به بررسی نکات کلیدی در تحلیل پرداخته می شود و سپس محاسبه سود و ارزشگذاری شرکت های نمونه انجام خواهد شد.

مدرسین :

هادی حیدری

سید محمد جواد میرطاهر

مهدی احراری

محمود بهرامی

روح انگیز شکوهی فر

الهه ظفری

محمدحسین نیاتی

میترا فرخ پور

طول دوره ساعت :

94 ساعت

روز های بر گزاری :

روزهای زوج و پنجشنبه‌ها

16 مرداد الی 3 آبان

ساعت بر گزاری :

روزهای زوج :16 الی 20

پنجشنبه‌ها :10 الی 14

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای برای درس تحلیل صنعت دارویی :

سطح های الف و ب :

6 امتیاز

سطح های ج :

3 امتیاز


Comments about course