تصویر برای مدرس سیدمحمدجواد میرطاهر

سیدمحمدجواد میرطاهر

دکتری رشته مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه مالی صبا تامین

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

 • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه مالی صبا تامین
 • نائب رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • عضو هیئت مدیره کانون نهاد های سرمایه گذاری
 • عضو کمیته تامین مالی و سرمایه گذاری و کمیته برنامه راهبردی شستا
 • عضو شورای علمی راهبری، مرکز مالی ایران
 • عضو هیئت مدیره بیمه دانا
 • معاون توسعه، راهبرد و سرمایه­ گذاری در شرکت ستاره اول
 • عضو هیئت مدیره غیرموظف، شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دانا
 • عضو کمیته حسابرسی، شرکت شاهد
 • عضو سابق هیات مدیره غیرموظف، کارگزاری بورس بیمه ایران

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره آموزشی مهندسی مالی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی
 • مدرس دوره آموزشی اصول قراردادهای بیمه در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی
 • مدرس دوره آموزشی اصول بیمه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق(ع)
 • مدرس دوره زبان تخصصی اقتصادی و مالی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/05/16
94 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام