Picture for instructor محمدرضا جوادیان حسینی

محمدرضا جوادیان حسینی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران ، مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران

مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد

مدیر سابق خزانه داری بانک منطقه ای تجارت و توسعه اکو در استانبول

مدری سابق امور بین الملل در بانک پارسیان

all courses of this master

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام