تصویر برای مدرس مینو کیانی راد

مینو کیانی راد

دکترای مدیریت مالی ، مدیرکل سابق بین الملل بانک مرکزی

دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران

معاون سابق ارزی بانک مرکزی

مدیرکل سابق بین الملل بانک مرکزی

مدرس دانشگاه های تهران و خاتم

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر کارگاه آموزشی بازار ارز و بانکداری بین الملل

کارگاه آموزشی بازار ارز و بانکداری بین الملل

تاریخ برگزاری : 1402/09/14
11 جلسه
40 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 20 - 22110518 (021)

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی