تصویر برای مدرس مهدی عبادی

مهدی عبادی

MBA گرایش مدیریت مالی از دانشگاه MMU مالزی، رئیس اداره ابزارهای مالی در فرابورس ایران

سوابق تحصیلی:

  • MBA گرایش مدیریت مالی از دانشگاه MMU مالزی

مدارک حرفه‌ای:

  • CFA Level II

سوابق کاری:

  • رئیس اداره ابزارهای مالی، شرکت فرابورس ایران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام