تصویر برای مدرس حسين قضاوی

حسين قضاوی

دکتری مديريت استراتژيک از دانشگاه عالی دفاع، عضو هیئت مدیره بانک سامان

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مديريت استراتژيک از دانشگاه عالی دفاع
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • عضو هیئت مدیره بانک سامان
  • قائم مقام سابق بانک مرکزی
  • عضو سابق هیئت مدیره بانک توسعه صادرات
  • معاون سابق بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام