تصویر برای مدرس محسن طرزطلب

محسن طرزطلب

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام