تصویر برای مدرس حمید محمدعظیمی

حمید محمدعظیمی

وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران 

سوابق تحصیلی:

 •  دكتـري تخصصي (PHD )تكنولوژي آموزشـي
 • كارشناسي ارشد مـديريت كسب و كار (MBA) گرايش مالي
 •  كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشـي
 • دوره عـالي يكساله (Diploma Postgraduate) مـديريت منابع انساني
 • كارشناسي زبـان انگلـيسي

سوابق کاری:

 • معاون اداره كل نيروي انساني و توسعه مديريت، سازمان سرمايه گذاري و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • رییس گروه آموزش و پژوهش مرکز اطلاعات مالی (IRIFIU) 
 • كارشناس مسئول دفتر سرمايه گذاري خارجي، سازمان سرمايه گذاري
 • مسئول آمـوزش و توانمندسازي سازمان سرمايه گذاری
 • كارشناس گروه بانك جهاني (دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي)، سازمان سرمايه گذاري
 • كارشناس آمـوزش، سازمان سرمايه گذاري
 • كارشناس امور پژوهشي، موسسه آموزش از راه دور، (ستاد) وزارت آموزش و پرورش

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر پانصد و سی و نهمین دوره مبارزه با پولشویی(مقدماتی)

پانصد و سی و نهمین دوره مبارزه با پولشویی(مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1402/03/25
2 جلسه
8 ساعت
برگزار شد
تصویر ضرورت و اهمیت برنامه های آموزشی در سازمان

ضرورت و اهمیت برنامه های آموزشی در سازمان

تاریخ برگزاری : 1401/12/08
1 جلسه
2 ساعت
برگزار شد
تصویر پانصد و چهل و یکمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی(پیشرفته)

پانصد و چهل و یکمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی(پیشرفته)

تاریخ برگزاری : 1402/04/29
1 جلسه
4 ساعت
برگزار شد
تصویر پانصد و چهل و پنجمین دوره مبارزه با پولشویی(مقدماتی)

پانصد و چهل و پنجمین دوره مبارزه با پولشویی(مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1402/06/30
1 جلسه
8 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی