تصویر برای مدرس سامان راجی

سامان راجی

دکتری مدیریت (منابع انسانی)،  مدیر مطالعات استراتژیک هلدینگ داروپخش

دکتری مدیریت (منابع انسانی)

مدیر مطالعات استراتژیک هلدینگ داروپخش
مدیر نظارت بر دارویی تامین شستا
دارای سوابق متعدد آموزش در حوزه مدیریت شرکت‌های داروسازی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

تاریخ برگزاری : 1402/10/20
10 جلسه
42 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام