تصویر برای مدرس ساناز دلخوانی

ساناز دلخوانی

کارشناس مسئول تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مالی - بانکداری 
  • کارشناسی مدیریت مالی

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین
  • کارشناس سابق عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام