تصویر برای مدرس سیامک فرهودی مهر

سیامک فرهودی مهر

کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، مدیریت اتوماسیون اداری شرکت مخابرات ایران

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی نرم افزار 

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

سوابق کاری:

  •  مدیریت اتوماسیون اداری شرکت مخابرات ایران
  • تحلیلگر سیستم های مالی و اداری شرکت پیشرو رایانه

  • تحلیلگر و پیاده ساز راهکارهای مالی رایورز

  • کارشناس ارشد آموزش شرکت رایان هم افزا

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام