تصویر برای مدرس علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
  • کارشناس مسئول حقوقی سابق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه

اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/10/20
80 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام