تصویر برای مدرس مهرداد حقگو

مهرداد حقگو

دانشجو دکترای مالی ، کارشناس تحلیل در شرکت کارگزاری صنعت و معدن

دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد مالی گرایش مهندسی مالی از دانشگاه تهران

کارشناس تحلیل شرکت کارگزاری صنعت و معدن

کارشناس اسبق تحلیل شرکت سرمایه گذاری توسعه آینده کرمان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو

چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو

تاریخ برگزاری : 1402/08/03
8 جلسه
12 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام