تصویر برای مدرس علی صالح آبادی

علی صالح آبادی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری امید

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسي ارشد معارف اسلامی و مديريت مالي از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری امید
  • رئیس هیات مدیره کانون نهاد سرمایه گذاری ایران
  • رییس کل اسبق بانک مرکزی ایران
  • مديرعامل اسبق بانک توسعه صادرات ایران
  • رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار
  • دبیر کل اسبق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام